Inwestycje przemysłowe i budowlane

Doradztwo prawne realizowaniu inwestycji przemysłowych i budowlanych

Doradzamy inwestorom, wykonawcom, podwykonawcom i dostawcom w jak najskuteczniejszym realizowaniu podejmowanych przez nich przedsięwzięć

Wspieramy Klientów w przygotowaniu inwestycji przemysłowych oraz typowo budowlanych, na każdym etapie, włącznie z budową i inwestycjami typu „green field”. Doświadczenia naszego zespołu obejmują wszystkie etapy tego typu projektów o jednostkowej wartości kilkuset milionów złotych.

Nasze działania nastawione są na zminimalizowanie ryzyka inwestycyjnego, poprzez jego identyfikację i ocenę realności jego występowania oraz możliwie jak najlepsze zabezpieczenie prawne.

Wspieraliśmy realizację zarówno dużych inwestycji budowlanych, jak i urządzeń przemysłowych i instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów z dostawcami zagranicznymi. Doradzaliśmy przy projektach finansowanych z funduszy publicznych, w tym przy uczestnictwie środków z Unii Europejskiej.

Jesteśmy doświadczeni w zakresie obsługi procesu finansowania inwestycji budowlanych i przemysłowych, w tym w zakresie współpracy z Bankami oraz Obligatariuszami, oraz innymi instytucjami finansowymi.

Obszar naszych działań

- Przygotowanie i przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, w szczególności doradztwo w działalności inwestorów, wykonawców, podwykonawców, dostawców, projektantów i architektów, kierowników budowy, project managerów, niezależnych doradców technicznych powołanych przez podmioty finansujące (NDT) oraz podmiotów finansujących inwestycje;

- Zabezpieczanie interesów w każdym obszarze działalności danej inwestycji, w tym również podmiotów finansujących inwestycje;

- Realizacja i rozliczenie inwestycji budowlanych i urządzeń i instalacji przemysłowych, w tym prowadzonych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC;

- Egzekwowanie uprawnień i obowiązków uczestników procesu inwestycyjnego, w tym inwestorów, wykonawców, podwykonawców, czy dostawców w zakresie roszczeń odszkodowawczych;

- Prowadzenie negocjacji w toku i po zakończeniu realizacji inwestycji;

- Reprezentowanie uczestników procesów inwestycyjnych przed Sądami Powszechnymi, Sądami Administracyjnymi oraz organami administracyjnymi;

blc-inwestycje
Liderzy tego obszaru

Eksperci BLC z zakresu działalności inwestycyjnej

Zaprszamy do kontaktu