Polityka prywatności

Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informuję iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Prawnicza Blc Bieryło Bartłomiejczuk Czarniecki Gil Zadykowicz sp.k. siedzibą w Białymstoku, 15-085 ul. Branickiego 17A, reprezentowana przez Spółka Prawnicza Blc Bieryło Bartłomiejczuk Czarniecki Gil Zadykowicz sp.k.

Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres email) przetwarzane są w celu umożliwienia
kontaktu drogą elektroniczną.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres email) jest udzielona Administratorowi zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, w szczególności organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków; bankom celem dokonywania rozliczeń; podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych; podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe; jak również portalom Facebook, Instagram, OLX, dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym działalność Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ma Pani/Pan prawo do:

– żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie Pani/Pan danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres email) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.

Zaprszamy do kontaktu