Przekształcenia, Fuzje, Przejęcia

Obszar praktyki

Wspieramy naszych Klientów w reorganizacji prowadzonej przez nich działalności, a także w procesach łączenia oraz nabywania, zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących.

Nasz zespół posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek. Wspieramy zarówno duże międzynarodowe firmy, w tym podmioty notowanie na giełdzie papierów wartościowych, jak również przedsiębiorstwa z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wspieraliśmy naszych Klientów w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Należą do nich grupy kapitałowe, podmioty notowane na rynku regulowanym, firmy rodzinne, startupy czy spółki komunalne.

Zajmujemy się obsługą połączeń, podziałów i przekształceń spółek. Doradzamy przy zawieraniu umów spółek, podwyższeniach i obniżeniach kapitału zakładowego oraz przy umarzaniu udziałów lub akcji. Wspieramy przedsiębiorców, tak aby przyjęte przez nich rozwiązania były efektywne.

Obszar naszych działań

- Bieżąca obsługa korporacyjna, obejmująca przygotowywanie umów, aktów założycielskich, statutów, projektów uchwał, aktów wewnętrznych spółek, w tym regulaminów organów;

- Przygotowanie umów dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa;

- Przekształcenia formy organizacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej;

- Fuzje i przejęcia;

- Podziały spółek prawa handlowego;

- Transakcje obejmujące przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

kancelaria-blc-spolki-i-przeksztalcenia
Liderzy tego obszaru

Skontaktuj się ze specjalistami z zakresu przekształceń spółek

Zaprszamy do kontaktu