PRZEKSZTAŁCENIA – FUZJE – PRZEJĘCIA

Wspieramy naszych Klientów w reorganizacji prowadzonej przez nich działalności. Uczestniczymy także w procesach łączenia oraz nabywania przedsiębiorstw - zarówno po stronie sprzedawców, jak i kupujących.

Nasz zespół posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek. Wspieramy zarówno duże międzynarodowe firmy, jak przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Do grona naszych Klientów należą grupy kapitałowe, podmioty notowane na rynku regulowanym, firmy rodzinne, startupy i spółki komunalne. Niejednokrotnie doradzaliśmy przy transakcjach krajowych i międzynarodowych.

Zajmujemy się także obsługą połączeń, podziałów i przekształceń spółek. Doradzamy przy zawieraniu umów spółek, podwyższeniach i obniżeniach kapitału zakładowego oraz przy umarzaniu udziałów lub akcji. Wspieramy przedsiębiorców, tak aby przyjęte przez nich rozwiązania były efektywne.

Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebujesz pomocy prawników specjalizujących się w:

- bieżącej obsłudze korporacyjnej m. in. sporządzaniu umów, aktów założycielskich, statutów, projektów uchwał, aktów wewnętrznych spółek, w tym regulaminów organów;

- sporządzaniu umów dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa;

- przekształcaniu formy organizacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej;

- fuzjach i przejęciach;

- podziałach spółek prawa handlowego;

- transakcjach obejmujących przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

kancelaria-blc-spolki-i-przeksztalcenia

Skontaktuj się ze specjalistami z zakresu przekształceń spółek

Zaprszamy do kontaktu