Spory sądowe | Spory korporacyjne

Wsparcie prawne w postępowaniu przed Sądami

Sukcesem naszych specjalistów jest rozwiązywanie sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści naszych Klientów

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w licznych sporach sądowych. Analizujemy sprawy szczegółowo i w porozumieniu z Klientem dobieramy optymalną strategię ich prowadzenia.

Nasi prawnicy mają doświadczenie sądowe w postępowaniach związanych z obrotem gospodarczym, a także w zakresie sporów związanych z rynkiem nieruchomości oraz inwestycjami budowlanymi, w tym sporami korporacyjnymi dotyczącymi uchwał oraz innych czynności organów spółek czy odpowiedzialności członków organów.

Prowadząc postępowanie, podejmujemy działania i składamy rekomendacje, uwzględniając cele, które chce osiągnąć Klient, nie zamykając się na możliwość osiągnięcia porozumienia również w trakcie procesu.

Obszar naszych działań

- Sprawy o zapłatę (wykonanie umowy, odszkodowania, świadczenia z innych tytułów);

- Postępowania w sprawach o ochronę własności intelektualnej oraz z zakresu nieuczciwej konkurencji;

- Spory ze stosunku korporacyjnego w spółkach osobowych i kapitałowych;

- Postępowania sądowe związane z rynkiem nieruchomości zarówno w zakresie związanym z obrotem nieruchomościami, jak również dotyczących umów, najmu czy dzierżawy;

- Kwestie zasiedzenia (sprawy o zasiedzenie);

- Sprawy pracownicze;

- Postępowanie w sprawach przewozowych, w tym sporów o odszkodowania;

- Postępowania egzekucyjne i zabezpieczające zarówno po stronie wierzycieli, jak i dłużników;

- Postępowania w tzw. sprawach frankowych.

Liderzy tego obszar

Skontaktuj się ze specjalistami z zakresu sporów sądowych

Zaprszamy do kontaktu