Prawo podatkowe

Pomoc prawna w kwestiach podatkowych

Nasze usługi prawne skierowane są zarówno do przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej

Podatki to codzienność każdego z nas. Niezależnie od tego, czy prowadzimy działalność, czy jesteśmy osobami niebędącymi przedsiębiorcami, jesteśmy zobowiązani do opłacania ich w różnych formach.

Naszym celem jest dostarczenie praktycznych i efektywnych rozwiązań, które zapewnią optymalne wykorzystanie Państwa zasobów. Nasze usług pozwolą Klientowi na minimalizowanie zagrożeń podatkowych.

Nasze doświadczenie obejmują uczestnictwo przy znaczących transakcjach związanych przekształceniami przedsiębiorstw, transakcji typu Join Venture oraz Venture Capital, Private Equity, nabywaniem nieruchomości, a także transakcji obejmujących zakup towarów i usług w obrocie międzynarodowym.

Obszar naszych działań

- Ocena skutków podatkowych działań związanych z reorganizacją spółek oraz grup spółek, obszarem przekształceń i połączeń, a także obrotu przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią, a także sprzedaż aktywów;

- Ocena skutków podatkowych transakcji nieruchomościowych;

- Wsparcie podatkowe dla właścicieli nieruchomości oraz podmiotów korzystających (dzierżawcy, najemcy);

- Wsparcie podatkowe przy transakcjach międzynarodowych, w tym w szczególności transakcjach WDT, WNT, Export i Import tak w obszarze podatku dochodowego (podatek u źródła), VAT,;

- Wsparcie w zakresie stosowaniem polityki cen transferowych;

- Pomoc w uzyskaniu ulg podatkowych, takich jak: IP BOX, ulgi B+R oraz zwolnień w zakresie realizowanych inwestycji,

- Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi i Sądami.

Liderzy tego obszaru

Skontaktuj się ze specjalistami z zakresu prawa podatkowego

Zaprszamy do kontaktu