Sprawy zatrudnienia | Zbiorowe Prawo pracy

Świadczymy usługi dla pracodawców i pracowników

Zgodna współpraca przynosi owoce zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Od lat udzielamy wsparcia prawnego przedsiębiorstwom w kwestiach zatrudnienia

W naszym doradztwie kierujemy się potrzebami Klientów, oferując im rozwiązania praktyczne i zrozumiałe. Tworząc rekomendację, bierzemy pod uwagę Państwa cele i najlepszy interes. W świadczonych usługach staramy się uwzględnić specyfikę prowadzonej przez Państwa działalności.

Dokładamy wszelkich starań, aby rozpoznać Państwa potrzeby, oraz uwzględnić przepisy związane z rozpatrywany zagadnieniem, w tym aspektach podatkowych, ubezpieczeniach społecznych i korporacyjnych.

Dysponujemy szerokim doświadczeniem, obejmującym zarówno spory sądowe oraz aspekty indywidualnego zatrudnienia, jak i uczestnictwo w projektach doradczych, obejmujących zbiorowe prawo pracy, współpracę z organizacjami związkowymi, w tym czynności obejmujące przeniesienie zakładu pracy oraz obrót przedsiębiorstwami.

Obszar naszych działań

- Wsparcie przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników;

- Reprezentowanie w sporach zakresu prawa pracy;

- Opracowanie pakietu dokumentów niezbędnych do zatrudnienia pracownika, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o poufności oraz innych dokumentów lub porozumień towarzyszących;

- Przygotowywanie regulaminów wewnętrznych (regulaminów pracy, wynagrodzeń), w tym Zakładowych Układów Zbiorowych;

- Opracowywanie procedur antymobbingowych, antydyskryminacyjnych, sygnalizujących o nieprawidłowościach tj. działalność "sygnalistów";

- Postępowania na wypadek nadużyć (przeprowadzanie postępowań wewnętrznych w szczególności z zakresu mobbingu, dyskryminacji oraz nadużyć pracowników);

- Wsparcie procesu przejścia zakładu pracy lub jego części do nowego pracodawcy;

- Pomoc prawna podczas nabywania lub zbywania przedsiębiorstw;

- Wsparcie w procesie negocjacji ze związkami zawodowymi;

- Przygotowanie i przeprowadzanie zwolnień grupowych;

- Pomoc w bieżącym stosowaniu przepisów prawa pracy.

Liderzy tego obszaru

Skontaktuj się ze specjalistami z zakresu zbiorowego prawa pracy

Zaprszamy do kontaktu