Paweł na co dzień zajmuje się zazwyczaj bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych z branży materiałów drewnopochodnych, których oferta jest dedykowana do rynku meblowego i wykończenia wnętrz, a także przedsiębiorców specjalizujących się w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym. Wsparcie obejmuje w szczególności występowanie w imieniu klientów w toku rozmów i negocjacji z kontrahentami, opiniowanie umów oraz doradztwo pod względem merytorycznym i formalnoprawnym, w tym także przygotowywanie kompleksowej dokumentacji w sprawach korporacyjnych oraz prowadzenie powiązanych z nimi postępowań rejestrowych (m.in. obsługa posiedzeń organów spółek, sporządzanie niezbędnych protokołów i projektów uchwał, zgłaszanie dokumentów finansowych, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem spotkań, asysta przy tworzeniu lub zmianie aktów wewnątrzzakładowych i dokumentacji pracowniczej).

Udzielana pomoc wielokrotnie dotyczy uczestnictwa w dodatkowych projektach, często o wyjątkowym charakterze takich jak: nadzór i prowadzenie procesów rejestracji lub przekształceń spółek osobowych i kapitałowych (za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych lub w trybie uproszczonym tj. przy wykorzystaniu portalu S24); wdrażanie nowych technologii i rozwiązań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcyjnej (m.in. przygotowując i koordynując umowy z podwykonawcami); wprowadzenia i zmian w obszarze e-commerce; przygotowania od strony prawnej działalności platform internetowych, programów promocyjnych, marketingowych i sprzedażowych (sporządzając stosowne regulaminy umożliwiające ich rozpoczęcie lub uruchomienie, rozjaśniając zarazem powstałe wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych, prawnoautorskich czy ochrony danych osobowych).

Paweł posiada jednocześnie doświadczenie w reprezentacji Klientów indywidualnych i biznesowych na wielu płaszczyznach, w tym na etapie przedsądowym, przy negocjacjach ugodowych oraz w postępowaniach przed sądami powszechnymi, dbając o ochronę ich interesów i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności o charakterze gospodarczym i pracowniczym - występując zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników).

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na prawie handlowym, prawie autorskim i prawie pracy.

Języki obce

język angielski

Obszar Praktyki

Zaprszamy do kontaktu