Nieruchomości | Deweloperzy

Zapewniamy wsparcie transakcji dotyczących nieruchomości

Świadczymy obsługę prawną transakcji dotyczących obrotu nieruchomościami, w tym nabycia, sprzedaży, dzierżawy, najmu oraz procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora nieruchomości mieszkalnych, biurowych lub usługowych oraz rolnych

W ramach praktyki nieruchomości wspieramy usługami prawnymi strony transakcji sprzedaży nieruchomości, deweloperów, wynajmujących (wydzierżawiających) oraz najemców, architektów, zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, a także podmioty uczestniczące w procesie budowlanym.

Uwzględniając złożoność i wielowymiarowe aspekty transakcji nieruchomościowych zapewniamy merytoryczne wsparcie również w kwestiach towarzyszących tym transakcjom, w tym w zakresie doradztwa podatkowego, korporacyjnego, finansowania, oraz sporów i regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Obszar naszych działań

Zakup i sprzedaż nieruchomości:

- Przeprowadzamy badania prawne (due diligence) nieruchomości, w tym badania dla potrzeb finansowania transakcji;

- Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy proces sprzedaży nieruchomości;

- Wspieramy proces wykonania umów.

Komercjalizacja:

- Przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, w tym w zakresie działalności centrów handlowych oraz powierzchni udostępnianych sieciom handlowym, a także nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym;

- Opiniujemy i negocjujemy umowy z operatorami hoteli;

- Nadzorujemy udostępnianie nieruchomości, w celu prowadzenia projektów w zakresie energetyki odnawialnej (OZE).

Spory i regulacja stanu prawnego nieruchomości:

- Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w procesach dotyczących regulowania stanu prawnego nieruchomości, w tym w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, procesu budowlanego oraz aspektów środowiskowych;

- Regulujemy stan prawny nieruchomości, w tym zasiedzenia, zniesienia współwłasności, roszczeń dotyczących ważności transakcji nieruchomościowych, ujawnienia praw w księgach wieczystych (uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym), sporów dotyczących ustanowienia lub zniesienia służebności oraz wywłaszczenia.

Finansowanie:

- Wspieramy Klientów w procesach finansowania nabycia nieruchomości lub realizacji inwestycji, w tym w wykonaniu ustanowionych zabezpieczeń.

Zarządzanie nieruchomościami:

- Udzielamy pomocy prawnej Zarządcom nieruchomości i Wspólnotom Mieszkaniowym w bieżącej działalności,

Procesy inwestycyjne:

- Świadczymy usługi na rzecz uczestników procesu inwestycyjnego inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców, architektów, kierownika budowy, inspektorów nadzoru, project managerów, w tym przygotowujemy i negocjujemy umowy, porozumienia, a także doradzamy lub reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych.

kancelaria-blc-nieruchomości
Liderzy tego obszaru

Skontaktuj się ze specjalistami z zakresu nieruchomości

Zaprszamy do kontaktu