Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Świadczymy usługi dla wierzycieli, dłużników, oraz doradców restrukturyzacyjnych.

Kompetencje naszego zespołu pozwalają na całościowe spojrzenie na sytuację Klienta i przedstawienie rekomendacji oraz podjęcie działań

W naszym przekonaniu kluczowe jest realizowania działań efektywnych, które możliwe są przy uwzględnieniu różnych specjalizacji i doświadczeń zarówno w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, jak i w obszarze innych dziedzin prawa.

Nasze doradztwo obejmuje zarówno procedury sądowe, jak i pozasądowe. W toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wspieramy Klientów, będących przedsiębiorcami, jak również osoby niebędące przedsiębiorcami, w postępowaniu w sprawach upadłości konsumenckiej.

Obszar restrukturyzacji i upadłości jest dla Klientów, niezależnie od tego, w jakich charakterze występują, sytuacją krytyczną. Celem naszych usług w obszarze restrukturyzacji i upadłości, jest stanie na straży praw Klienta lub pomoc w zrealizowaniu jego celów majątkowych, w granicach obowiązujących przepisów.

W postępowania sądowych związanych z upadłością lub restrukturyzacją wspieramy naszych Klientów na każdym etapie tych postępowań.

Liderzy obszaru

Skontaktuj się ze specjalistami z zakresu upadłości i restrukturyzacji

Zaprszamy do kontaktu