Prawa autorskie | Własność przemysłowa | Konkurencja

Doradztwo przy zabezpieczeniau praw twórców oraz nabywców lub korzystających

Doradzamy przedsiębiorcom oraz twórcom w realizacji praw wynikających z własności intelektualnej

Nasze wsparcie koncentruje się w szczególności na zapewnieniu zabezpieczenia interesów naszych Klientów w kontraktach przeniesienia lub udostępnienia do korzystania praw własności intelektualnej oraz w sporach w zakresie własności intelektualnej.

Obszar naszych działań

Naszych Klientów wspieramy w:
- opracowaniu umów przenoszenia praw własności intelektualnej, umów licencyjnych dotyczących w szczególności utworów graficznych oraz programów komputerowych;
- procesach wdrożenia i usługach wsparcia programów komputerowych;
- sporach w zakresie praw własności intelektualnej,
- uzyskaniu ochrony przez zgłoszenie wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych oraz wynalazków,
- wdrażanie rozwiązań w zakresie ochrony know- how, receptur w szczególności w branży spożywczej

Liderzy obszaru

Skontaktuj się ze specjalistami z zakresu praw autorskich i własności przemysłowej

Zaprszamy do kontaktu