Wymagające sprawy to nasza specjalność

O kancelarii

Reprezentujemy interesy naszych Klientów, oferując profesjonalną pomoc prawną w ich bieżącej działalności oraz realizowanych projektach

Dostarczamy rozwiązania efektywnie realizujące cele Klienta

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym dla wybranych branż oraz reprezentacji w postępowaniach przed sądami i organami administracji.

Zespół kancelarii tworzą eksperci, którzy dzięki swojemu doświadczeniu są wyczuleni na oczekiwania i potrzeby Klienta.

Naszym priorytetem jest praca blisko Klienta, ze szczególnym zrozumieniem jego potrzeb i oczekiwań.

Połącznie kompetencji specjalistów z różnych dziedzin prawa pozwala nam na szerokie spojrzenie i kompleksowe wsparcie Klienta.

Przedsiębiorcy
Naszą głównym obszarem działalnośći jest wparcie prawne przedsiębiorców podczas czynności związanych z ich działalnością, dbając o ich bezpieczeństwo i sprawną realizację transakcji.

Przekształcenia przedsiębiorstw, organizacja nowych form działalności lub współpracy przedsiębiorstw, działalność inwestycyjna, porozumienia i spory między wspólnikami biznesowymi, umowy handlowe, konsekwencje podatkowe, zagadnienia zakończenia działalności przedsiębiorstwa oraz sprawy dziedziczenia majątku przedsiębiorcy stanowią główny zakres naszych działań.
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
Wspieramy również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej profesjonalną pomocą prawną. Głównym zakresem naszych działań są sprawy majątkowe, w tym w szczególności spory sądowe, również tzw. sprawy frankowe.
Naszych Klientów wspieramy przy podejmowaniu ważnych decyzji inwestycyjnych, transakcjach nieruchomościowych, czy strukturyzowaniu inwestycji.

Oferujemy wsparcie podczas rozstrzygania sporów, zarówno tych dotyczących kwestii majątkowych, jak i tych związanych z ochroną dóbr osobistych.

Jednostki publiczne, w tym jednostki lecznicze

Jednostki publiczne w tym jednostki lecznicze

Udzielamy wsparcia prawnego jednostkom sektora finansów publicznych, a między innymi samorządy i jednostki samorządowe, a także spółki komunalne.

Oferowane przez nas doradztwo obejmuje szeroki przekrój usług - od bieżącej obsługi prawnej, dotyczącej zarówno kwestii organizacyjnych i prawnych, jak również doradztwa incydentalnego w ramach poszczególnych działań.

Służymy pomocą prawną w szczególności podmiotom udzielającym i uzyskującym pomocy publicznej.
30 lat

Doświadczenia we wspieraniu działalności biznesowej naszych Klientów. Niesienie pomocy w podejmowaniu decyzji wymagających interdyscyplinarnego podejścia.


20

osoba grupa ekspertów, w której skład wchodzą Radcy Prawni i Adwokaci, odznaczający się ogromną wiedzą i doświadczeniem, oferujący profesjonalną pomoc prawną z zakresu różnych specjalizacji.


15 lat

Skutecznego funkcjonowania na rynku prawniczym jako Spółka Prawnicza BLC - Business Lawyers Company.


+3000

Postępowań sądowych, w których wspieraliśmy naszych Klientów, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo prawne realizowanych przez nich przedsięwzięć.


kancelaria-blc-o-firmie

Zaprszamy do kontaktu