Języki obce

Język angielski

Obszary praktyki
  • Spory sądowe, Prawo handlowe, prawo gospodarcze, prawo cywilne, prawo pracy.

Zaprszamy do kontaktu