dr hab. Artur K. Modrzejewski

Of Counsel, Radca prawny
Język obcy

Język angielski

  • Prawo i postępowanie administracyjne, w szczególności prawo odpadowe, prawo ochrony środowiska, prawo procesu inwestycyjnego (warunki zabudowy, decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowane), opłaty adiacenckie i planistyczne.

Zaprszamy do kontaktu