Kamil zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą prawną dużych przedsiębiorców funkcjonujących w branży materiałów drewnopochodnych, których oferta jest dedykowana do rynku meblowego i wykończenia wnętrz.

Ze świadczonej przez niego pomocy prawnej korzystają również klienci Kancelarii prowadzący działalność gospodarczą m.in. w branży transportowej oraz budowlanej.

Zapewniane przez Kamila wsparcie obejmuje w szczególności sporządzanie i opiniowanie projektów umów, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych, prowadzenie postępowań rejestrowych, jak również reprezentowanie interesów klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej. Pomoc prawną świadczy również w języku angielskim, co stanowi znaczne ułatwienie funkcjonowania klientów Kancelarii na rynku międzynarodowym.

Kamil posiada duże doświadczenie w postępowaniach administracyjnych, których przedmiotem jest wymierzenie kary pieniężnej przedsiębiorcy, gospodarka odpadami, jak również przyznanie pomocy publicznej.

Swobodnie porusza się wśród przepisów z obszaru prawa energetycznego. Podejmował również w imieniu klientów czynności przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej związane z udzieleniem prawa ochronnego na znak towarowy.

Obszary jego zainteresowania skupiają się wokół prawa handlowego i administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego oraz prawa ochrony środowiska.

Języki obce

język angielski
język niemiecki

Zaprszamy do kontaktu