Katarzyna Andruszewicz

Kierownik ds. administracyjnych, Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego
Języki obce

Język rosyjski
Język białoruski
Język angielski

  • Tłumaczenia pisemne oraz ustne na rzecz sądu, prokuratury, policji i organów administracji publicznej.

Zaprszamy do kontaktu