Katarzyna specjalizuje się w sprawach gospodarczych (w szczególności z zakresu prawa budowlanego, umów o roboty budowlane, stosunków prawnych inwestor - wykonawca / podwykonawca; umów deweloperskich), sprawach administracyjnych (w szczególności związanych z procesem budowlanym) oraz w prawie cywilnym (w szczególności prawo rzeczowe), jak również w sprawach z zakresu prawa pracy (w szczególności roszczenia pracowników ze stosunku pracy, spory pomiędzy pracodawcą i pracownikiem).

W naszej Kancelarii Katarzyna realizuje się w doradztwie oraz stałej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, w tym także mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Współpracuje przede wszystkim z zarządami spółek oraz klientami indywidualnymi. Z sukcesem reprezentuje naszych Klientów w sporach sądowych o roszczenia związane z rozliczaniem robót budowlanych, roszczenia z umów deweloperskich, roszczenia z rękojmi i odszkodowawcze, jak również w sporach pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem.

Przygotowuje i opiniuje umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło, zlecenia, dostawy.

Języki obce

Język angielski
Język rosyjski

Zaprszamy do kontaktu