Tomasz zajmuje się bieżącą obsługą prawną spółek kapitałowych z branży produkcyjnej, w szczególności produkcji elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego i produkcji elektrycznego sprzętu oświetleniowego. Ze świadczonej przez niego pomocy prawnej korzystają również klienci Kancelarii, których przedmiotem działalności jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Tomasz zajmuje się sporządzaniem i opiniowaniem projektów umów, przygotowywaniem dokumentów korporacyjnych, a także prowadzeniem postępowań rejestrowych. Posiada doświadczenie w reprezentacji Klientów na etapie przedsądowym, przy negocjacjach ugodowych, a także przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Języki obce

język angielski
język włoski

Zaprszamy do kontaktu